Metropolia Możliwości!

17.07.2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 26 maja 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjął uchwałę o wprowadzeniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

System oparty o Księgę Znaku Metropolii Krakowskiej, wypracowany został wspólnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia i składa się z elementów utrzymanych w nowoczesnej i minimalistycznej stylistyce.

Motywem przewodnim nowego znaku Metropolii Krakowskiej stały się łuki. Mają one symboliczne znaczenie, które można interpretować na różny sposób. Wyrażają dynamizm jaki cechuje Metropolię, sprawną współpracę między zrzeszonymi gminami, a także nieustanny rozwój Stowarzyszenia. Główny element graficzny osadzony jest na mocnych fundamentach, które kojarzą się z siłą i stabilnością Metropolii.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie SIW Stowarzyszenia zapewni spójny przekaz Metropolii Krakowskiej w różnych kanałach komunikacji. Ułatwi też jej identyfikację i zwiększy rozpoznawalność. Krótka wizualizację SIW, do pobrania.