Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.07.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1015/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lipca 2020 r.

Dokument wraz z załącznikami oraz wykazem zmian znajduje się na stronie:https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego