WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

27.08.2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA została wybrana:

Pani Joanna Dudek

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.