Gminne Portale Mapowe

10.09.2020

Na stronie internetowej projektu Krakow Metropolitan Area for Business znajdziecie Państwo artykuł o systemach informacji przestrzennej gmin Metropolii Krakowskiej. Do artykułu dołączona jest interaktywna mapa portali. Wystarczy kliknąć na wybraną gminę by bezpłatnie dowiedzieć się np. jakie przeznaczenie ma interesująca nas nieruchomość. Co ważne w większości przypadków nie musimy nawet znać jej numeru. Portal mapowy to również świetny sposób by bez wychodzenia z domu sprawdzić np. jak wyglądają podstawowe dokumenty planistyczne naszej gminy (warstwa MPZP, SUiKZP) czy jak z lotu ptaka prezentuje się nasza działka (warstwa orto-foto). Dodatkowo w artykule znajdziemy informacje o tym jakie funkcje oferują gminne portale mapowe czy dlaczego korzystanie z nich może być przydatne.

Zachęcamy do odwiedzenia strony KMA4Business.

Projekt Krakow Metropolitan Area for Business realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.