Weź udział w konsultacjach Krajowej Polityki Miejskiej 2030

29.10.2020

W ramach Krajowego Forum Miejskiego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna konsultacje założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej.

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w proces prac nad aktualizacją dokumentu i podzielenia się swoją opinią. W tym celu stworzono formularz, w którym będzie można udzielić odpowiedzi na pytania m.in. odnośnie oceny identyfikacji potrzeb i uwarunkowań aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej oraz trafności wyzwań sformułowanych w Założeniach.

Odnosząc się do określonych kwestii związanych z prowadzeniem polityki miejskiej, autorzy chcą również uzyskać Państwa opinie i wnioski do prac nad jej aktualizacją. Państwa odpowiedzi przyczynią się do sposobu opracowywania dokumentu.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Z projektem założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej można się zapoznać tutaj.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres miasta@mfipr.gov.pl do 12 listopada 2020 roku.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/krajowe-forum-miejskie/konsultacje-kpm-2030/