Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

29.10.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 zmieniony Uchwałą Nr 1469/20 z dnia 21 października 2020 r. wraz z załącznikami i wykazem zmian – jest dostępny na stronie RPO WM pod adresem:

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego