Konsultacje Umowy Partnerstwa i założeń do Krajowego Planu Odbudowy

13.11.2020

W ramach cyklu spotkań pod nazwą Fundusze Europejskiej dla Polski, od 19 listopada do 29 grudnia br. odbędzie się łącznie 17 spotkań konsultacyjnych. Pierwsze spotkanie otwierające, połączone z konferencją regionalną dla woj. mazowieckiego odbędzie się już 19 listopada br.

Spotkania regionalne dla pozostałych województw, przewidziane są w okresie od 25 listopada br. do 29 grudnia br.

Spotkanie dla Województwa Małopolskiego odbędzie się 3 grudnia br. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Konferencja podsumowująca na której zostaną zaprezentowane wyniki konsultacji dotyczących założeń Krajowego Planu Odbudowy oraz przyszłej Umowy Partnerstwa odbędzie się 22 stycznia 2021 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką do udziału w wydarzeniu.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-umowy-partnerstwa/o-konsultacjach/