WYNIK NABORU nr 1/11/2020 NA STANOWISKO SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. KSIĘGOWYCH I KADROWYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

03.12.2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. Księgowych i Kadrowych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska –1 ETAT

(NAZWA STANOWISKA) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Specjalisty / Głównego Specjalisty w Zespole ds. Księgowych i Kadrowych w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska nie wybrano żadnego kandydata.