Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usługi w zakresie Eksperta

10.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21408

zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Świadczenie dla przedstawicieli gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w tym beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych, opracowanie opinii, materiałów, w tym katalogu dobrych praktyk, przygotowanie prezentacji, czynne uczestnictwo w spotkaniach, konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej, związanych z udzielaniem zamówień publicznych lub kontrolą procesu wydatkowania środków publicznych przy realizacji tych projektów oraz wsparcia mającego charakter horyzontalny dot. dziedziny PZP, w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego działaniami w ramach współpracy i wsparcia gmin.

Zapraszamy do złożenia oferty.