„ Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie Koordynatora zamówień publicznych przez okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. „

30.12.2020

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1863103,swiadczenie-uslug-w-zakresie-koordynatora-zamowien-publicznych-przez-okres-od-dnia-podpisania-umowy-.html

 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na zamówienie polegające na :

„ Świadczenie usług w zakresie Koordynatora zamówień publicznych przez okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. „

Termin na przekazanie oferty :  7 stycznia 2021 r.