„Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta na temat ustaleń faktycznych dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych (audyty projektu) przez Zamawiającego odnośnie umowy o współfinansowanie Usług Rozwoju Projektu ze środków instrumentu finansowego Elena, nr umowy ELENA-2017-121 „EKO TEAM”, okres realizacji: 01.04.2020-31.03.2023

31.12.2020

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:    

https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1864008,zapytanie-ofertowe-na-usluge-w-zakresie-sporzadzenie-sprawozdan-niezaleznego-bieglego-rewidenta.html

 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na zamówienie polegające na :

„Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta na  temat ustaleń faktycznych dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych (audyty projektu) przez Zamawiającego odnośnie umowy o współfinansowanie Usług Rozwoju Projektu ze środków instrumentu finansowego Elena, nr umowy ELENA-2017-121 „EKO TEAM”, okres realizacji: 01.04.2020-31.03.2023.”

Termin na przekazanie oferty:  11 stycznia 2021 r. do godz. 14:00

Zapraszamy do złożenia oferty !