Zapytanie ofertowe w ramach projektu KMA4Business

31.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25365

zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn.

Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym (Metropolii Krakowskiej) zawierającej kluczowe informacje dla inwestorów, a także druk i dostarczenie publikacji w 2021 roku oraz jej aktualizację i dodruk w 2022 roku.”

Termin składania ofert 14.01.2021 r.

Zapraszamy do złożenia oferty.