Informacja o unieważnieniu postępowania SMK.40.1_19/2020

20.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia  pn. „Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym (Metropolii Krakowskiej)  zawierającej kluczowe informacje dla inwestorów, a także druk i dostarczenie publikacji w 2021 roku oraz jej aktualizację i dodruk w 2022 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25365?sekcja=oferty