Informacja o wyborze Wykonawcy usługi w zakresie pn.„Przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) przy wykorzystaniu platformy promocyjnej projektu KMA4Business (platformy KMA4Business)”.

08.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22749?sekcja=oferty

Została umieszczona informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usługi „Przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) przy wykorzystaniu platformy promocyjnej projektu KMA4Business (platformy KMA4Business)”.