Informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usług biegłego rewidenta spr. SMK.40.1_34/2020 Szanowni Państwo

14.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1870315,informacja-z-wyboru-wykonawcy-w-zakresie-uslug-bieglego-rewidenta-spr-smk401342020.html

Została umieszczona informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usługi „Sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta na  temat ustaleń faktycznych dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych (audyty projektu) przez Zamawiającego odnośnie umowy o współfinansowanie Usług Rozwoju Projektu ze środków instrumentu finansowego Elena, nr umowy ELENA-2017-121 „EKO TEAM”, okres realizacji: 01.04.2020-31.03.2023.