Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji o KOF (Metropolii Krakowskiej) zawierającej kluczowe informacje dla inwestorów, a także druk i dostarczenie publikacji w 2021 roku oraz jej aktualizację i dodruk w 2022 roku.

27.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29093

zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn.” Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym (Metropolii Krakowskiej) zawierającej kluczowe informacje dla inwestorów, a także druk i dostarczenie publikacji w 2021 roku oraz jej aktualizację i dodruk w 2022 roku”.