Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

20.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuję, że SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 zmieniony Uchwałą Nr 37/21 z dn. 19 stycznia 2021 r. wraz z załącznikami i wykazem zmian – jest dostępny na stronie RPO WM pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego