GMINY METROPOLII KRAKOWSKIEJ PRZYJĘŁY JEDNOLITY SYSTEM INFORMOWANIA O STOPNIACH ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA

16.02.2021

26 stycznia br. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przyjęło Uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczących jednolitego systemu informowania o stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza przez gminy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Przyjęcie ww. Uchwały wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wcześniejszych ustaleń gmin Metropolii w zakresie ochrony powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z wyzwań, przed którym stoją gminy Metropolii Krakowskiej. Nieodłącznym, obligatoryjnym elementem działań w tym zakresie jest informacja o stopniach zanieczyszczenia powietrza. W celu ułatwienia gminom wywiązania się z tego obowiązku, wprowadzono rekomendacje, których celem jest ujednolicenie sposobu informowania wśród gmin Metropolii Krakowskiej, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków.

Elementem jednolitego systemu informowania jest wprowadzenie wzorów grafik informujących o stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (jakość powietrza dobra, niekorzystna – 1 stopień, zła – 2 stopień, bardzo zła – 3 stopień). Grafiki w sposób schematyczny przedstawiają najważniejsze zakazy i rekomendacje wprowadzane w sytuacji ogłoszenia jednego ze stopni zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Warto zaznaczyć, że grafiki wyróżniające gminy Metropolii Krakowskiej spośród innych gmin województwa małopolskiego, zostały opracowane z uwzględnieniem uwag i sugestii w przeprowadzonych konsultacjach.

Grafiki informujące o zagrożeniach zanieczyszczeniem powietrza bezpośrednio po kliknięciu w link:

Zachęcamy do zamieszczania komunikatów o stanie powietrza z zastosowaniem opracowanych grafik, jak również wykorzystania grafiki informującej o dobrej jakości powietrza, a także widżetów informujących codziennie o stanie powietrza w danym powiecie. 

Bieżącą informację o stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza z pełną treścią komunikatów o zagrożeniu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „Jakość powietrza”: kliknij tutaj, a także poprzez newsletter (zapis do newsletter: kliknij tutaj).