ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

29.03.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 233/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2021 r. wraz z załącznikami i wykazem zmian – jest dostępny na stronie RPO WM pod adresem: https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego