WYNIK NABORU NR 1/05/2021 NA STANOWISKO SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

31.05.2021

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju
Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska –1 ETAT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Specjalisty / Głównego Specjalisty w Zespole ds. planowania
i finansowania polityk rozwoju w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska została wybrana:

Pani Sylwia Wrona

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.