Faktoring – nowa usługa dla firm od Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

01.06.2021

Faktoring to usługa, która dostarcza przedsiębiorcom środków obrotowych, niezbędnych do utrzymania płynności finansowej, po to by uchronić ich np. przed likwidacją. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wspólnie z zarządem Województwa Małopolskiego podjęły decyzję o uruchomieniu takiej usługi dla Małopolskich mśp. Powodem takiej decyzji była chęć stworzenia konkretnego rozwiązania wspierającego firmy, szczególnie w okresie pandemii ale nie tylko. W samym roku 2020 z faktoringu w Polsce skorzystało ponad 18 tys. przedsiębiorstw, a wartość sfinansowanych wierzytelności przekroczyła 300 mld złotych.

Jednym z rodzajów oferowanego przez MARR S.A. faktoringu, jest faktoring we współpracy z JST, który ma łączyć przedsiębiorców z gminami. Pomimo, iż w większości zamówień publicznych obowiązują krótkie np. 30 dniowe terminy płatności, to jednak przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia z przetargów gmin, bardzo często zobligowani są do uregulowania wszelkich zaległości publiczno-prawnych, a także terminowej realizacji zobowiązań finansowych. To często odbywa się kosztem dostawców komercyjnych. Usługa faktoringu od MARR S.A. wyciąga do nich rękę i finansuje zarówno należności jak i zobowiązania.

Co ważne sam proces składania i obsługi wniosku odbywa się online i bez konieczności pozyskiwania dodatkowych dokumentów z instytucji zewnętrznych. Dla przedsiębiorców mających wierzytelności wobec gmin z terenu Małopolski, limity wynoszą od 50 tys. złotych do 1 mln złotych. Za pośrednictwem systemu online przedsiębiorca składa wniosek i faktury do finansowania. Nie ma ograniczeń branżowych ani wymogów odnośnie prowadzenia działalności. Dla transakcji z gminą klient ponosi koszty max 0,5% wartości finansowanej faktury. Co ważne – naliczane są koszty za rzeczywisty okres finansowania, więc realnie usługa może kosztować znacznie mniej.

Co dzięki temu zyskuje gmina? Przede wszystkim gminy zatrzymują najlepszych dostawców i podwykonawców, oferując im wygodne, tanie i łatwo dostępne finansowanie w procesie online. To szczególnie ważne w obecnych czasach – nie ma konieczności wizyt w instytucjach i borykania się z procedurami. Dodatkowo w ramach współpracy z JST MARR oferuje programy szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców, zarówno z zarządzania płynnością jak i zarządzania ryzykiem transakcyjnym.

I właśnie takie szkolenie, organizowane wspólnie przez SMK oraz MARR S.A. odbędzie się już 18 czerwca online. Link do szkolenia dostępny jest tutaj.

Przedłużeniem szkoleń i edukacji jest konkretna pomoc, czyli właśnie faktoring. Współpraca z gminami to także doskonała okazja do zaprezentowania lokalnym przedsiębiorcom całego spektrum rozwiązań dedykowanych mikro i MŚP, jakie MARR S.A. ma w ofercie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą faktoringu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz do kontaktu z doradcami instytucji.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.