KMA4Business: spotkania ludzi biznesu

15.07.2021

Współpraca na linii samorząd – instytucje otoczenia biznesu – firmy jest niezbędna do budowania potencjału gospodarczego Małopolski. Wychodząc z tego założenia Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Business in Małopolska wspólnie podjęły decyzję o organizacji spotkań online dla przedsiębiorców z obszaru Metropolii, podczas których prezentowana jest aktualna oferta regionalnych instytucji otoczenia biznesu dla firm.

Obszar Metropolii Krakowskiej jest terenem znacznej koncentracji firm, co stanowi pole do współpracy i rozwoju na wielu płaszczyznach. Jedną z form aktywizacji przedsiębiorczości są spotkania informacyjne, podczas których przedstawiciele firm mogą dowiedzieć się o dostępnych środkach krajowych i europejskich na rozwój działalności, wsparciu oferowanych w związku z epidemią COVID-19 czy o zmianach w prawie. Celem organizacji tego typu wydarzeń jest nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcami oraz wspólne budowanie w budowaniu potencjału gospodarczego obszaru. Organizacja spotkań pomaga również tworzyć sieci współpracy samorządów z wiodącymi instytucjami otoczenia biznesu w regionie.

Spotkania ludzi biznesu

Ponad 120 przedstawicieli firm działających na terenie gmin Metropolii Krakowskiej wzięło udział w spotkaniach w Niepołomicach, Skawinie, Wielkiej Wsi oraz w Zabierzowie. Spotkania umożliwiły przedsiębiorcom uzyska-nie kompleksowej informacji o formach wsparcia oferowanych przez regionalne IOB, w Wielkiej Wsi i Zabierzowie firmom zaprezentowała się Jurajska Izba Gospodarcza. Dodatkowo, w Wielkiej Wsi dużym zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja przygotowana przez przedstawiciela firmy działającej na terenie Metropolii Krakowskiej. Przedstawiając swój przykład, wyjaśnił dlaczego firma zdecydowała się na inwestycję w tej lokalizacji, co było największym wyzwaniem oraz jakie korzyści wynikają z podjętych działań.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego. Instytucja została powołana 29 października 2007 r. MCP realizuje zadania dotyczące m.in. wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z aktualną sytuacją przedsiębiorstw, MCP powołało Zespół wsparcia przedsiębiorstw w czasie pandemii. Zespół pomaga zainteresowanym przedsiębiorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii. Konsultacje na temat dostępnych instrumentów pomocowych udzielane są za pośrednictwem infolinii, maili oraz webinariów i szkoleń. Ponadto MCP opracowało „Vademecum na czas pandemii”, czyli praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych na szczeblu rządowym i samorządowym, z których mogą korzystać przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm. Vademecum jest cały czas dostępne na stronie internetowej MCP oraz na bieżąco aktualizowane.
Zespół pomaga także w rozwiązywaniu problemów z realizacją projektów unijnych, tworzeniu m.in. Profilu Zaufanego i konta ePUAP. W ramach dotychczasowych działań zorganizowane zostały 4 webinaria, które są dostępne na profilu MCP na Facebooku. Poszerzeniem działalności Zespołu było niewątpliwie dotarcie bezpośrednio do przedsiębiorców z terenu Gmin Wielka Wieś oraz Zabierzów poprzez udział w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska wraz z partnerami. Spotkania te pozwoliły na dotarcie z ofertą opisaną w Vademecum, do grupy potencjalnie najbardziej zainteresowanej tym wsparciem.

Centrum Business in Małopolska to regionalna instytucja biznesu, która działa w obecnej formule od maja 2020 r. Jej działalność skupia się wokół współpracy z przedsiębiorcami, którzy myślą o inwestycji w regionie oraz chcą promować swoje produkty i usługi zagranicą. Instytucja działa jako punkt one-stop-shop zapewniający kompletną ofertę wsparcia dla biznesu w Małopolsce. Prezentuje potencjał gospodarczy regionu, m.in. poprzez stale aktualizowaną bazę terenów inwestycyjnych czy organizację spotkań biznesowych oraz wizyt lokalizacyjnych dla inwestorów.
Podczas spotkań dla przedsiębiorców eksperci CEBIM prezentują trwające obecnie nabory, w których małopolskie firmy otrzymać mogą konkretną pomoc finansową na rozwój swoich przedsiębiorstw. Uczestnicy spotkania mogą usłyszeć m.in. o bonach na innowacje, przemyśle 4.0, bonach sukcesu czy projekcie Lider HR. Prezentowana jest również aktualna informacja o zagranicznych targach branżowych czy misjach gospodarczych, które organizuje CEBIM.

Krakowski Park Technologiczny od początku swojej działalności, skupia się na wsparciu rozwoju przedsiębiorstw w regionie. Realizują szereg projektów nakierowanych nie tylko na sam proces inwestycyjny, ale również na akceleracje start-upów, nowoczesny przemysł czy eksport. KPT informuje także o instrumencie wsparcia jakim jest Polska Strefa Inwestycji, który umożliwia w związku z działalnością inwestycyjną zwolnienia w podatku dochodowym, który kształtuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 35% do 55%. Zwolnienie można uzyskać nawet na 15 lat.

Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw korzysta ze wsparcia w ramach Polskiej Stefy inwestycji. Skąd ta zależność?

Po pierwsze nad Strefą przestało ciążyć przeświadczenie, że zwolnienia podatkowe są jedynie dla wielkich firm. Jest to skutkiem licznych działań informacyjnych. Kolejnym powodem jest zmiana przepisów: przedsiębiorcy, by starać się o zwolnienie podatkowe, nie muszą działać na specjalnie wyznaczonych terenach. Wpłynęło to na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w dotychczas-owym miejscu ich działalności m.in. poprzez do-budowę hali czy zakup nowoczesnego wyposażenia. Aktualnie wydano ponad 100 decyzji i spodziewamy się, że będzie ich znacznie więcej. Co więcej nakłady inwestycyjne przekroczyły już 1 mld zł.

Krystyna Sadowska
Dyrektor Działu Obsługi Inwestora
Krakowski Park Technologiczny