Komfort i bezpieczeństwo przede wszystkim

14.07.2021

27 kwietnia na Walnym Zebraniu Członków SMK został zaprezentowany „Raport podsumowujący inwentaryzację przystanków i ich otocznia w gminach Metropolii Krakowskiej”. Na podstawie zebranych danych członkowie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska planują zwrócić się do zarządów dróg o objęcie gmin inwestycjami poprawiającymi komfort i bezpieczeństwo pasażerów komunikacji zbiorowej.

Na popularność transportu publicznego oprócz ceny i częstotliwości kursów duży wpływ ma również komfort dojścia i oczekiwania na przystanku. Gminy nie dysponowały dotychczas kompletną wiedzą na temat ilości oraz stanu przystanków i ich otoczenia na swoim terenie. W związku z tym podjęto decyzję o realizacji inwentaryzacji przystanków i ich otoczenia na swoim terenie na podstawie dokumentu „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”, za którą odpowiedzialni byli pracownicy poszczególnych gmin.

Raport podsumowujący inwentaryzację

Zrealizowana inwentaryzacja pozwoliła na oszacowanie zakresu i kosztów prac niezbędnych do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z przystanków na terenie gmin. Powstała także aktualna mapa przystanków na terenie gmin.

Roman Gdula
oficer pieszo-rowerowy gminy Skawina

Inwentaryzacja przystanków pozwoliła na weryfikację ilości i stanu przystanków – czy jest bezpieczne dojście do przystanku, czy jest odpowiednio wyposażony (m.in. w ławki czy wiaty), oznaczony i oświetlony. Ważne dla nas było też skontrolowanie dostępności przystanków dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz wózków dziecięcych. Skupiamy się też na bezpieczeństwie i komforcie dojścia do przystanków przy drogach krajowych. Po przeprowadzonej inwentaryzacji planujemy poprawę komfortu i bezpieczeństwa przystanków, a co za tym idzie upowszechnienie i poprawę jakości korzystania z komunikacji miejskiej. Zależy nam, by przystanki były zgodne z nowymi standardami. W naszej gminie mamy już kilka takich przystanków wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych. Myślę też, że warto byłoby ponawiać taką inwentaryzację oraz na bieżąco aktualizować dokumentację inwentaryzacyjną.

Wzorcowy przystanek – czyli jaki?

Projekt i realizacja wzorcowego przystanku to nie lada wyzwanie. Jak wskazuje Roman Gdula oficer pieszo-rowerowy Gminy Skawina pod-stawą powinno być zapewnienie bezpieczeństwa dla podróżnych, w tym swobodne dojście do przystanku – także dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz dojazd wózków dziecięcych. Pozostałe elementy wyposażenia obejmują: zadaszenie, najczęściej w formie wiaty, ławki, tablice informacyjne, najlepiej dynamiczne, czyli informujące pasażerów o najbliższych przyjazdach czy utrudnieniach w ruchu, automat biletowy oraz kosze na śmieci.

Przystanek autobusowy Wola Batorska Ruskie w Gminie Niepołomice
fot.: UMiG w Niepołomicach

Zalecenia poinwentaryzacyjne

Oprócz wskazania inwestycji niezbędnych do wykonania, w raporcie wskazano zalecenie w celu ich realizacji. Są to m.in.:

  • utworzenie wspólnego planu działań na rzecz poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego;
  • wspólne działania w celu pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji;
  • wspólny apel do zarządców dróg o uwzględnienie inwestycji wskazanych w Raporcie, w tym do GDDKiA o objęcie „Programem Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024”;
  • bieżąca aktualizacja danych dot. przystanków.