Kotły bezklasowe tylko do końca 2022!

13.07.2021

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły bezklasowe, czyli popularne kopciuchy. Poniższe infografiki zawierają najważniejsze informacje dotyczące terminów, zasad wymiany oraz możliwości uzyskania informacji o programach dotacyjnych.

Kocioł bezklasowy czy nie?

W uproszczeniu można założyć, że wszystkie kotły sprzed 2012 r. to kotły bezklasowe (klasę kotła określa norma PN-EN 303-5:2012). Natomiast te, które zostały wyprodukowane w latach 2012-2017, mogą, a nie muszą spełniać warunków przytoczonej normy. W tych latach ww. norma już obowiązywała, jednak producenci nie mieli obowiązku określać klasy kotłów. Od 2017 r. wszystkie kotły powinny posiadać certyfikat lub świadectwo.

Obecnie informacje o klasie kotła można znaleźć m.in. w:

  • instrukcji użytkowania;
  • katalogu producenta;
  • świadectwie z badań emisyjności.

Kontrole od stycznia 2023 r.

Od 2023 r. podczas kontroli prowadzonych przez pracowników gminy/straż gminną/policję, zgodnie z uchwałą antysmogową, mieszkaniec, który użytkuje kocioł bezklasowy, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Dodatkowo może zostać skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł.

Ogrzewacze powietrza

W odniesieniu do miejscowych ogrzewaczy powietrza, m.in. kominków norma nie przewiduje klasyfikacji takiej, jaką stosuje się w przypadku kotłów centralnego ogrzewania. W tym przypadku, od stycznia 2023, kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.