ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

05.07.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 895/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. wraz z załącznikami i wykazem zmian – jest dostępny na stronie RPO WM pod adresem:  http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego