Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej – I etap konsultacji

11.08.2021

Samochód, komunikacja zbiorowa, a może rower? – trwa I etap konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej. W ankiecie online pytamy mieszkańców o aktualną sytuację oraz propozycje rozwoju transportu publicznego. Opinie można zgłaszać do 13 sierpnia.

Ankieta jest efektem współpracy Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Prowadzone działania mają na celu uporządkowanie kwestii związanych z efektywnym systemem transportowym, a w efekcie poprawę jakości życia mieszkańców

Aktualnie trwają prace nad diagnozą obecnej sytuacji oraz wizją i głównymi celami rozwoju transportu publicznego. Państwa wkład jest niezbędny, by właściwie odpowiedzieć na Państwa potrzeby związane z codziennym przemieszczaniem się.

Kolejny etap konsultacji społecznych przewidziany jest na jesień 2021 r. Dotyczyć będzie proponowanych konkretnych rozwiązań, zarówno w kwestiach:

  • budowy i modernizacji systemu transportowego,
  • działań organizacyjnych
  • działań promocyjnych sprzyjających rozwojowi tego systemu.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: KLIKNIJ TUTAJ, możliwość uzupełniania do 13 sierpnia 2021 r. 

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.