Warsztatowo o wizji Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego

19.08.2021

W dniach 25-31 sierpnia w Pałacyku Sokół w Skawinie odbędą się warsztaty konsultacyjno-projektowe, których celem jest opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Warsztaty Charrette są elementem projektu RiConnect oraz rozwinięciem działań Lokalnej Grupy URBACT.

WARSZTATY CHARRETTE

Warsztaty urbanistyczne Charrette to coraz popularniejsza metoda projektowania z udziałem decydentów, interesariuszy i mieszkańców. Obejmują one różnorodne formy partycypacji i konsultacji społecznych. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych i arterii komunikacyjnych, tworzeniu przestrzeni publicznych, dla poprawy funkcjonowania istniejących osiedli, dzielnic, miast lub nawet całych regionów.

Warsztaty Charrette, które odbędą się w dniach 25-31 sierpnia w Pałacyku Sokół na Terenie Parku Miejskiego w Skawinie są jednym z najważniejszych elementów procesu opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną spotkania otwarte i dyskusje oraz szereg sesji tematycznych i projektowych.

WSPÓLNE PROJEKTOWANIE OTOCZENIA SKAWIŃSKIEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO

W Skawinie, w perspektywie 5-10 lat, teren pomiędzy ulicami Kolejową, Niepodległości, Mickiewicza i Krakowską ulegnie przekształceniom. Rozwinie się Skawińskie Centrum Komunikacyjne. Wzdłuż ul. Kolejowej może pojawić się nowa zabudowa, nowe funkcje, usługi, przestrzenie publiczne, mieszkania, miejsca pracy i rekreacji. Kontynuowane będą remonty kolejnych ulic: Batorego, Kilińskiego, Kościelnej, Mickiewicza, Niepodległości, Okrężnej, Sikorskiego, Sobieskiego, Spółdzielczej, Troski i Węgierskiej.

W określeniu charakteru tych miejsc powinni brać udział Mieszkańcy. Z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w ramach europejskiego projektu RiConnect, powołana została Lokalna Grupa URBACT, w której urzędnicy samorządowi współpracują z lokalnymi organizacjami społecznymi i mieszkańcami w celu przygotowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Prowadzone są też profesjonalne analizy uwarunkowań terenu. Powołano do tego zespół urbanistów związanych z Politechniką Krakowską. We współpracy z UMiG Skawina zespół analizuje istniejące i możliwe rozwiązania transportowo-komunikacyjne, błękitno-zieloną infrastrukturę, przestrzeń publiczną, dostępność usług społecznych i komercyjnych, miejsc spotkań i rekreacji. Zbierane są opinie mieszkańców na temat problemów i oczekiwanych długoterminowych kierunków rozwoju oraz charakteru obszaru pomiędzy Dworcem i ul. Kolejową a Rynkiem i os. Stare Miasto

Jednym z głównych celów projektu przygotowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem jest zapewnienie właściwych proporcji poszczególnych funkcji: mieszkaniowej, przestrzeni publicznych, infrastruktury mobilności, miejsc pracy, usług, handlu, funkcji społecznych itp.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w ankiecie „Wizja Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego z otoczeniem” (KLIKNIJ TUTAJ). Ankieta zawiera pytania dotyczące charakteru oraz architektury zabudowy otoczenia wokół SCK, a także przeznaczeniu poszczególnych elementów.