WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ADMINISTRACJI I ORGANIZACJI BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

02.09.2021

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W  BIURZE  STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. administracji i organizacji w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Specjalisty / Głównego Specjalisty w Zespole ds. administracji i organizacji w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

nie wybrano żadnego kandydata.