II Forum Metropolii Krakowskiej – już wkrótce!

22.10.2021

„Jesteśmy gotowi do wdrażania założeń Strategii Metropolia Krakowska 2030!” – z takim przekazem Stowarzyszenie Metropolia Krakowska planuje zakończyć tegoroczne II Forum Metropolii Krakowskiej. W dniach od 29 listopada do 10 grudnia odbędzie się 7 spotkań – każde poświęcone zostanie innej dziedzinie współpracy.

W ramach Tygodnia z Metropolią Krakowską odbędzie się 7 tematycznych spotkań, a każdy dzień, poświęcony zostanie innej dziedzinie współpracy. Codziennie będzie miała miejsce m.in. prezentacja innowacyjnej dobrej praktyki oraz warsztaty dla pracowników gminnych zaangażowanych w realizację strategii w danej dziedzinie współpracy. Dodatkowo 10 grudnia zorganizowane zostanie wydarzenie towarzyszące poświęcone tematowi zamówień publicznych.

 – Organizacja Forum to przede wszystkim deklaracja gotowości Metropolii Krakowskiej do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru poprzez realizację działań w oparciu o współpracę gmin członkowskich – mówi Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Zwieńczeniem II Forum Metropolii Krakowskiej będzie uroczysta Sesja Walnego Zebrania Członków, która odbędzie się 14 grudnia br. Po jej zakończeniu będzie mieć miejsce podpisanie instytucjonalnej deklaracji wsparcia idei współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej. Szczegółowa informacja dotycząca II Forum Metropolii Krakowskiej: KLIKNIJ TUTAJ.