Konferencja „Przyszłość Edukacji”

07.10.2021

Obecnie świat podlega ciągłym, bardzo dynamicznym zmianom. Czy nasz system edukacji nadąża za nimi? Czy podstawą skuteczności naszej oświaty powinny być autorytarne i transmisyjne metody nauczania? A może powinniśmy zmienić nasze myślenie o edukacji? Wraz z Fundacją GAP serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Przyszłość edukacji”, która odbędzie się 12.10.2021 r. w godz. 12.00 – 16.30.

Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat kierunków rozwoju edukacji. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie model polityki edukacyjnej Edukacja 2030+ (pod red. dr K. Głuca i prof. S. Mazura), zawierający rekomendacje zmian w systemie kształcenia. Raport ten stanowi efekt licznych badań z udziałem m.in. nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców, władz rządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia edukacji.

Na konferencji odbędzie się również premiera publikacji „Szkoły poza horyzont” (pod red. prof. J. Hausnera i dr M. Jelonek). W tej części spotkania przedstawione zostaną założenia szkoły relacyjnej oraz ciekawe przykłady dobrych praktyk wdrożonych w polskich szkołach, które w prosty sposób zmieniły społeczność szkolną.

Debata będzie miała miejsce w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie (ul. Grzegórzecka 24), a także będzie transmitowana online na platformie www.live.oees.pl  

Zapraszamy do rejestracji:

  • jako uczestnik konferencji w formie online: www.live.oees.pl
  • jako uczestnik konferencji w VIII LO w Krakowie: (liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń): ankieta zgłoszeniowa

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.fundacjagap.pl oraz na FB: link.

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali m.in.

  • dr Łukasz Cieślik – Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Iwona Chmura-Rutkowska – Przewodnicząca Rady Fundacji Ja-Nauczyciel
  • Oktawia Gorzeńska – Akademia Przywództwa Edukacyjnego
  • prof. dr hab. Jerzy Hausner –  Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
  • dr Magdalena Jelonek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Anna Korfel-Jasińska – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki
  • Józef Michalik –  Wiceprezes Zarządu NEWAG SA
  • dr Jędrzej Witkowski – moderator, Prezes Zarządu, Centrum Edukacji Obywatelskiej

PROGRAM KONFERENCJI: link.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Konferencja „Przyszłość edukacji” realizowana jest w ramach projektu Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0. finansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „DIALOG” w latach 2019-2021.