Konsultacje społeczne SMK 2030: spotkanie konsultacyjne

22.10.2021

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Metropolii Krakowskiej i osoby zainteresowane rozwojem obszaru do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 14:00 w formie online.

Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu Strategię Metropolia Krakowska 2030 oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz on-line: https://tiny.pl/994lt

UWAGA! Limit na spotkanie wynosi 100 osób. Jeżeli limit zgłoszeń zostanie przekroczony zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie konsultacyjne w dniu 12 listopada w godz. 14:00-16:00. Osoby, które zgłoszą się do udziału w spotkaniu zostaną o tym fakcie poinformowane osobnym mailem.

Zapraszamy do udziału!