RiConnect: raport podsumowujący warsztaty Charrette

08.10.2021

25-31 sierpnia w Pałacyku Sokół w Skawinie odbyły się warsztaty konsultacyjno-projektowe przeprowadzone metodą Charette, które stanowiły podstawę do opracowania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym przestawiającym wizualizacje urbanistyczne Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem.

Niezastąpioną wartością formy warsztatowej było poznanie i skonfrontowanie w jednym miejscu i czasie różnych perspektyw i opinii dotyczących bardzo szerokiej tematyki – od usług publicznych, transportu, bezpieczeństwa, po walory i niedostatki przestrzeni publicznej, infrastruktury rekreacyjnej i estetyki przestrzeni.  

Czterodniowe warsztaty, podczas których wspólnie można było zastanowić się nad możliwościami poprawy jakości przestrzeni i określić kierunki oczekiwanych zmian, potwierdziły swoją zasadność i skuteczność jako fundamentalny element nowoczesnego warsztatu urbanistycznego. 

Zaproponowana w projekcie metoda uwzględniła szereg narzędzi partycypacyjnych, włączających: swobodną dyskusję, burzę mózgów, adresowanie potrzeb, wybór priorytetów, wybór kierunku z palety opcji i poszukiwanie rozwiązań poprzez wspólne szkicowanie i pracę na makiecie. 

Jednym z istotnych elementów procesu było wspólne mapowanie miejsc krytycznych, punktów istotnych dla mieszkańców (collective memory), a także braków, konfliktów i barier przestrzennych.  

Wizualizacja urbanistyczna okolic Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego

Szczegółowy raport podsumowujący (w języku polskim i angielskim) wraz z wizualizacją urbanistyczną znajdą Państwo poniżej: 

K.Racoń-Leja, M.Leja, T.Jeleński, SCK Charrette – 3D Model – FINAL

K.Racoń-Leja, T.Jeleński, SCK Charrette – Workshop

Report ENG – FINAL

Zachęcamy do zapoznania z materiałami!