SMK partnerem projektu Innovation Coach

26.10.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska dołączyła do projektu Innovation Coach. Jest to projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I.

Projekt Innovation Coach jest to II ścieżka Instrumentu STEP Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN).

W projekcie mogą wziąć udział firmy, które spełniają wszystkie poniższe wymagania:
1. Firma, niezależnie od statusu, jest zarejestrowana w Polsce.
2. Firma nie ma doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i pozyskiwaniu środków publicznych w zakresie B+R+I.
3. Firma planuje wdrożenie innowacji produktowej / procesowej przy wsparciu środków publicznych.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

Masz pytania? Napisz, zadzwoń: kontakt.