Strategia SMK 2030 – konsultacje społeczne

12.10.2021

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030! Do 16 listopada można zgłaszać uwagi, sugestie i propozycje korekt do projektu. Przedmiotem konsultacji jest także model funkcjonalno-przestrzenny! Więcej informacji o konsultacjach poniżej.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Strategia będzie stanowić kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju dla obszaru Metropolii Krakowskiej do 2030 roku. Wypracowane we współpracy z gminami zasady wspólnego działania dają podwaliny do spójnego myślenia o rozwoju. Proponowane obszary działania to między innymi propozycje projektów, których realizacja wpłynie na rozwój całej Metropolii Krakowskiej. Wzięcie udziału w konsultacjach umożliwia realny wpływ na decyzje dotyczące rozwoju lokalnego, a co za tym idzie poziomu życia mieszkańców.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA ZGŁOSIĆ UWAGI?

Uwagi i sugestie można zgłosić w terminie od 12 października br. aż do 16 listopada br. W ciągu tych 35 dni macie możliwość zapoznania się z projektem, zgłoszenia uwag, a także – w razie trudności lub problemów – kontaktu z Biurem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZGŁOSIĆ UWAGI?

Aby wziąć udział w konsultacjach, można zgłosić uwagi poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronie internetowej www.metropoliakrakowska.pl, w formie pisemnej:
i. poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na adres skrytki Stowarzyszenia Metropolia Krakowska :/SMK2021/SkrytkaESP;
ii. poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl;
iii. drogą pocztową lub osobiście na adres siedziby Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Można także wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 14:00 w formie online. Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

GDZIE DOSTĘPNY JEST PROJEKT STRATEGII STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA 2030?

Projekt Strategii Stowarzyszenia Metropolia Krakowska 2030 wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konsultacji społecznych dostępne są na stronie: www.metropoliakrakowska.pl/strategiaSMK.

GDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ DODATKOWE PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl lub telefonicznie do:
Pani Marii Piątkowskiej: tel. 12 34 18 572, lub
Pani Martyny Kierskiej: tel. 12 34 18 590.