II Forum Metropolii Krakowskiej: dzień 1. INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE

29.11.2021

Pierwszy dzień „Tygodnia z Metropolią” – już za nami! Sesje inspiracyjne, prelekcje, warsztaty – wszystko wokół dziedziny INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE – dziedziny przekrojowej zapewniającej integrację i spójność wspólnych działań w ramach Strategii Metropolia Krakowska 2030.

Zintegrowane zarządzanie bazą strategii

Ścieżkę zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej stanowi Strategia Metropolia Krakowska 2030. Jej podział na 7 dziedzin współpracy stanowi podstawę działań w poszczególnych obszarach. Stanowi także klucz do organizacji spotkań tematycznych w ramach II Forum Metropolii Krakowskiej.

Nie bez powodu rozpoczynamy Forum od dziedziny najbardziej przekrojowej, bo tylko zintegrowane, interdyscyplinarne zarządzanie, oparte na współdecydowaniu, będzie kluczem do zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej – tymi słowami Jerzy Muzyk Wiceprezes Zarządu SMK, Wiceprezydent Miasta Krakowa rozpoczął I tematyczne spotkanie w ramach Forum Metropolii Krakowskiej poświęcone dziedzinie Inteligentne Zarządzanie.

Rozpoczynające spotkanie wystąpienie Jerzego Muzyka było zarazem otwarciem cyklu spotkań tematycznych poświęconych poszczególnym dziedzinom współpracy.

Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna

Jak wdrażanie nowych przedsięwzięć i innowacyjnych rozwiązań przebiegało w innych obszarach metropolitalnych? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:

  • Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia
  • Martyna Puc i Joanna Mękal – przedstawicielki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)

Voicebot – asystent głosowy gdyńskiego magistratu

Gdynia od lat uważana jest za Miasto Otwarte. We wszelkich podejmowanych działaniach na pierwszym miejscu są mieszkańcy. – Chcąc zwiększyć jakość obsługi w naszym mieście wprowadziliśmy pierwszą linię wsparcia dla gdynian (Gdyńskie Centrum Kontaktu). Później dołączył do nich wirtualny urzędnik, ułatwiający załatwianie spraw przez internet, a w ostatnim czasie wprowadziliśmy usługę asystenta głosowego, który usprawnia kontakt z magistratem – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Jak powstało Metropolitalne Obserwatorium w GZM?

Swoim doświadczeniem w przecieraniu ścieżki do budowy Metropolitarnego Obserwatorium i portalu danych podzieliły się przedstawicielki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) – Projekt stworzenia Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego (MOSE) został wyznaczony do realizacji w Programie działań strategicznych GZM do roku 2022 w ramach jednego z 5 priorytetów: rozwój instytucjonalny – podkreśla Joanna Mękal, kierownik projektu Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne. Celem Obserwatorium jest gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych publicznych dotyczących GZM oraz monitorowanie zmian i procesów w niej zachodzących.

#PoukładajMY_razem_Metropolię!

Kolejnym krokiem do podjęcia działań określonych w Strategii jest zaplanowanie priorytetowych działań na kolejny rok. To właśnie Roczny Program Prac dla całego Stowarzyszenia stał się bazą do pracy warsztatowej uczestników spotkania. A wszystko to w formacie gry – wspólnego układania puzzli! – Dlaczego właśnie puzzle/układanka? Doskonale symbolizuje działalność całej Metropolii Krakowskiej – dążenie do połączenia pojedynczych elementów w celu uzyskania całości, pełni obrazu. Tak właśnie jest z Metropolią – tylko wspólne, spójne działania wszystkich gmin pozwolą na uzyskanie pełnego, satysfakcjonującego efektu – wyjaśnia Daniel Wrzoszczyk Dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej.

Tydzień z Metropolią

Tydzień z Metropolią to cykl spotkań tematycznych stanowiący swoiste podsumowanie prac nad projektem Strategii Metropolia Krakowska 2030 – prac, w których aktywny udział wzięli przedstawiciele gmin Metropolii oraz eksperci zewnętrzni. – Organizacja Forum to przede wszystkim deklaracja gotowości Metropolii Krakowskiej do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru poprzez realizację działań w oparciu o współpracę gmin członkowskich – mówi Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Zwieńczeniem II Forum Metropolii Krakowskiej będzie uroczysta Sesja Walnego Zebrania Członków, która odbędzie się 14 grudnia br. Po jej zakończeniu będzie mieć miejsce podpisanie instytucjonalnej deklaracji wsparcia idei współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej.

Szczegółowa informacja dotycząca II Forum Metropolii Krakowskiej: KLIKNIJ TUTAJ.

Zapraszamy do lektury Magazynu Metropolitalnego: KLIKNIJ TUTAJ.