II Forum Metropolii Krakowskiej – dzień 2. ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ

30.11.2021

Za nami niezwykle wymagający drugi dzień Tygodnia z Metropolią! Dziś rozmawialiśmy o klimacie, czystej energii, powietrzu i gospodarce odpadami. Tak! – to był dzień ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI. Rozmawialiśmy o czekających nas wyzwaniach oraz inspirowaliśmy się dobrymi praktykami. O czym rozmawia z mieszkańcami Kraków i dlaczego Gdańsk jest taki Czysty? Tego dowiedzieliśmy się właśnie dziś! Potem przyszedł czas na planowanie – my już wiemy jakie projekty będziemy realizować w przyszłym roku!

Zjednoczone działania w trosce o środowisko

Dzisiejszy dzień II Forum Metropolii Krakowskiej poświęcony był jednej z kluczowych dziedzin: środowisku i przestrzeni. Niezwykle istotna współpraca w tym zakresie niesie ze sobą wiele wyzwań, którym gminy Metropolii Krakowskiej mogą stać czoła jedynie poprzez spójne przedsięwzięcia i wspólne projekty. – Wierzę, że działania na rzecz neutralności klimatycznej Metropolii Krakowskiej mogą zagwarantować niezwykłe korzyści nie tylko lokalnym samorządom, ale przede wszystkim mieszkańcom obszaru. Rozwój Metropolii jest naszą wspólną wielką szansą, a powodzenie całej misji zależy od zaangażowania wszystkich partnerów – powiedział Marek Jamborski Członek Zarządu SMK, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczynając drugi dzień II Forum Metropolii Krakowskiej

Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna

Jak wdrażanie nowych przedsięwzięć i innowacyjnych rozwiązań przebiegało w innych obszarach metropolitalnych? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:

  • Olga Goitowska – z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku
  • Małgorzata Starnowska – p.o. z-cy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK

Czyste Miasto Gdańsk – o gospodarce obiegu zamkniętego

Miasto Gdańsk sukcesywnie wprowadza kolejne rozwiązania w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Są to działania edukacyjne, budujące nawyki i kompetencje społeczne orazinwestycyjne, organizacyjne, zarządcze. – W ramach wszystkich jednostek miejskich liczba zastosowanych rozwiązań jest już na tyle duża, że przygotowujemy się do zintegrowania ich w kompleksowej strategii, która zaktualizuje też cele długofalowe oraz sposoby ich osiągnięcia – mówi Olga Goitowska, z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. A jakie to działania? M.in. bezpłatna aplikacja Czyste Miasto Gdańsk, która ma na celu pomoc w codziennej segregacji odpadów: podpowiada, do jakiego pojemnika wrzucić dany odpad, posiada spersonalizowany harmonogram odbiorów poszczególnych frakcji, a także przypomina o zbiórkach odpadów wielogabarytowych i niebezpiecznych. 

Krakowski Panel Klimatyczny – o klimacie z mieszkańcami

Krakowski Panel Klimatyczny to wyjątkowa przestrzeń do dialogu pomiędzy mieszkańcami, ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich oraz samorządem. – Transformacja klimatyczna wymaga zmian systemowych, ale to także istotny proces społeczny. Skutki zmian klimatycznych, które obserwujemy już dziś np. w ekstremalnych zjawiskach pogodowych, dotyczą nas wszystkich, dlatego tak ważna jest współpraca samorządu z mieszkańcami. – mówi Małgorzata Starnowska p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Uczestnicy panelu wypracowali konkretne rekomendacje, które następnie zostały poddane głosowaniu. Te, które uzyskały min. 80% poparcia i leżą w kompetencjach samorządu, Prezydent Miasta Krakowa uznał za wiążące.

#PoukładajMY_razem_Metropolię!

Po dawce inspiracji, uczestnicy spotkania wzięli udział w sesji warsztatowej, podczas której pochylili się nad priorytetowych działaniach na kolejny rok określonych w Rocznym Programie Prac. Praca grupowa miała szczególny wymiar, ponieważ każde zrealizowane zadanie przybliżało uczestników do odpowiedzi na pytanie: co przedstawiają puzzle? Wspólnie wykonane zadania przez wszystkie drużyny dało świetny efekt. A co przedstawiają puzzle? Odpowiedź odnajdziecie w fotografiach.

Tydzień z Metropolią

Tydzień z Metropolią to cykl spotkań tematycznych stanowiący swoiste podsumowanie prac nad projektem Strategii Metropolia Krakowska 2030 – prac, w których aktywny udział wzięli przedstawiciele gmin Metropolii oraz eksperci zewnętrzni. – Organizacja Forum to przede wszystkim deklaracja gotowości Metropolii Krakowskiej do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru poprzez realizację działań w oparciu o współpracę gmin członkowskich – mówi Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Zwieńczeniem II Forum Metropolii Krakowskiej będzie uroczysta Sesja Walnego Zebrania Członków, która odbędzie się 14 grudnia br. Po jej zakończeniu będzie mieć miejsce podpisanie instytucjonalnej deklaracji wsparcia idei współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej.

Szczegółowa informacja dotycząca II Forum Metropolii Krakowskiej: KLIKNIJ TUTAJ.

Zapraszamy do lektury Magazynu Metropolitalnego, na którego łamach prezentujemy opowieść zarówno o celach Strategii Metropolia Krakowska 2030, jak i wizji jego wdrożenia: KLIKNIJ TUTAJ.