Wspólnie o integracji oferty czasu wolnego

22.11.2021

17 listopada przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej odpowiedzialni za działania związane z kulturą, sportem i rekreacją spotkali się online podczas kolejnego spotkania Forum Oferty Czasu Wolnego. Tematem wiodącym spotkania była dostępność usług czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG CZASU WOLNEGO DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Członkowie Forum mieli okazję wziąć udział w ciekawej prelekcji dot. dostępności usług czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców, w tym prezentacji działań realizowanych w ramach projektu Małopolska Kultura Wrażliwa. Jako prelegenci wystąpili: Paula Cupryan – Koordynatorka projektu „Małopolska. Kultura Wrażliwa” oraz Tomasz Włodarski – Z-ca Dyrektorki Małopolskiego Instytutu Kultury.

WSPÓŁPRACA GMIN METROPOLII KRAKOWSKIEJ W DZIEDZINIE KULTURY – PLAN DZIAŁANIA

Następnie miało miejsce omówienie działań Biura SMK dot. wdrożenia modelu współpracy w zakresie włączenia oferty czasu wolnego gmin ościennych do portalu Karnet. Po omówieniu dotychczasowych działań forumowicze wzięli udział w ankiecie oraz burzy mózgów dot. podjęcia decyzji co do dalszych kroków w kierunku informacji o ofercie czasu wolnego gmin Metropolii Krakowskiej. Uczestnicy Forum niemalże jednogłośnie zdecydowali o dążeniu ku integracji oferty i wspólnej promocji organizowanych wydarzeń i aktywności.

WSPÓLNA PROMOCJA GOSPODARCZA – KILKA SŁÓW O PUBLIKACJI O REGIONIE

Przykładem działań w zakresie informacji i promocji wspólnie podejmowanych działań jest zaprezentowana podczas spotkania Publikacja o regionie. Wydawnictwo prezentuje najważniejsze atuty zarówno Metropolii w całości, jak i poszczególnych gmin Stowarzyszenia. Stanowi ona pierwsze źródło informacji i danych o Metropolii Krakowskiej, przydatnych dla inwestorów. Co więcej stanowi ona podstawę do tworzenia i prezentacji kolejnych, bardziej szczegółowych materiałów promocyjnych.

Więcej informacji o wydawnictwie: kliknij tutaj.

II FORUM METROPOLII KRAKOWSKIEJ – ZAPRASZAMY!

Podczas spotkania Forum Oferty Czasu Wolnego nie mogło zabraknąć zaproszenia do uczestnictwa w największym wydarzeniu Stowarzyszenia: II Forum Metropolii Krakowskiej. Kady dzień omóiona zostanie inna dziedzina działań SMK. W dniu poświęconym kulturze czasu wolnego uczestnicy, oprócz prac warsztatowych, wezmą udział w ciekawych prelekcjach:
1) Kraków Culture – nowy zestaw narzędzi dla promocji kultury Krakowa (prelegent: R. Piaskowski)
2) Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury (P. Knaś, Małopolski Instytut Kultury)