II Forum Metropolii Krakowskiej: Dzień 5 EDUKACJA

03.12.2021

Piąty dzień Forum Metropolii Krakowskiej to dzień poświęcony EDUKACJI. Jak powinna wyglądać edukacja? Jakie kompetencje powinny być rozwijane we współczesnej szkole? Na te pytania odpowiadaliśmy podczas dzisiejszych sesji inspiracyjnych i warsztatowych.

Kurs na edukację

Tematem kolejnego, piątego dnia II Forum Metropolii Krakowskiej była EDUKACJA. To jedna z najmłodszych dziedzin współpracy metropolitalnej, znajdująca się w fazie identyfikacji pól do wzajemnego współdziałania. Otwierający spotkanie poświęcone temu obszarowi tematycznemu Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś jednoznacznie określił: – W perspektywie nadchodzącej dekady działania dotyczące dziedziny Edukacji powinniśmy skoncentrować na sprawnej, kompleksowej organizacji oświaty przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do inspirującej i efektywnej współpracy, a zarazem tworzeniu dostępnej i przyjaznej przestrzeni sprzyjającej edukacji.

Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna

Jakie nowe, innowacyjne przedsięwzięcia powinny być wdrażane? Jak powinien wyglądać system rozwoju kompetencji w szkołach? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:

  • dr Magdalena Jelonek – adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Agnieszka Święch, współzałożycielka Fundacji OFF school

Poza horyzont – o systemie rozwoju kompetencji

Czy możliwe jest wprowadzenie zintegrowanego systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw niezbędnych do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach rewolucji przemysłowej? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć raport: Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Raport został opracowany przez interdyscyplinarne grono ekspertów pod red. J. Hausnera. Publikacja prezentuje kierunki rozwoju nowej polityki publicznej w sferze edukacji oraz zawiera rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu i sposobu jego ustanawiania.

Kompetencje kluczowe. 5K we współczesnej szkole

Kompetencje kluczowe opisują potrzebną i niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy człowieka dorosłego, by mógł swobodnie funkcjonować wśród otaczającej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości. To co najważniejsze to umiejętność wspierania rozwoju tych kompetencji przez nauczycieli. Jak podkreśla Agnieszka Świech, współzałożycielka fundacji OFF: Podstawą kształtowania kluczowych kompetencji jest tworzenie bezpośredniej relacji stanowiącej podstawowe ogniwo budowania wiedzy, umiejętności, postaw i wartości.

#PoukładajMY_razem_Metropolię!

Drugą częścią spotkania tematycznego były warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznali się z priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym Planie Prac na 2022 r. oraz jednogłośnie zadeklarowali chęć współpracy w zakresie nowo powstającym Forum Edukacji. Co więcej, działając wspólnie zobrazowali układ przestrzenno-funkcjonalny w zakresie dziedziny EDUKACJA.

Tydzień z Metropolią

Tydzień z Metropolią to cykl spotkań tematycznych stanowiący swoiste podsumowanie prac nad projektem Strategii Metropolia Krakowska 2030 – prac, w których aktywny udział wzięli przedstawiciele gmin Metropolii oraz eksperci zewnętrzni. – Organizacja Forum to przede wszystkim deklaracja gotowości Metropolii Krakowskiej do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru poprzez realizację działań w oparciu o współpracę gmin członkowskich – mówi Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.