II Forum Metropolii Krakowskiej: Dzień 4 MOBILNOŚĆ

02.12.2021

Przez czwarty dzień II Forum Metropolii Krakowskiej przewiózł nas ekologiczny tramwaj oraz rower – w końcu dzisiejsze spotkanie poświęcone było tematowi MOBILNOŚCI. Ambitny plan działalności forum zintegrowanego transportu zaakceptowany! Przestępujemy do realizacji! Pomogą nam w tym inspiracje z Turynu oraz naszej rodzimej Skawiny!

Zrównoważona mobilność wyzwanie i konieczność

Czwarty dzień Forum Metropolii Krakowskiej to zmierzenie się z tematem zrównoważonej mobilności – jednym z najdłużej rozwijanych metropolitalnych dziedzin, w ramach której realizowane jest wiele wspólnych działań. Kolejne już w planach – potwierdza to prezentacja projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030. Jakie są to przedsięwzięcia? – Działania w dziedzinie Mobilności powinniśmy skoncentrować na zacieśnianiu współpracy oraz koordynacji relacji między wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w zarządzanie transportem oraz zapewnieniu mieszkańcom Metropolii Krakowskiej najwyższej jakości, efektywnego i ekologicznego systemu transportowego – wyjaśnia Norbert Rzepisko, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna

Jak wdrażanie nowych przedsięwzięć i innowacyjnych rozwiązań przebiegało w innych miastach? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:

  • Matteo Antoniola, doradca strategiczny i futurysta mobilności obszaru metropolitalnego z Turynu
  • Michał Kędzierski, przedstawiciel Gminy Skawina

Mobility as a service – mobilność jako usługa w Turynie

Wraz z rozwojem różnych form mobilności pojawiła się potrzeba jeszcze lepszego ich wykorzystania poprzez kojarzenie poszczególnych środków transportu dla usprawnienia podróży. Realizacją tej idei stał się MaaS (ang. Mobility-as-a-Service – mobilność jako usługa). Jej wdrożenie ma na celu zapewnienie łatwego i komfortowego podróżowania komunikacją publiczną. Jak zaznacza Matteo Antoniola, ekspert z Turynu: – MaaS przekształci naszą mobilność w cyfrową, multi-modalną i spersonalizowaną usługę na żądanie. W nadchodzących latach mobilność ulegnie ogromnej zmianie, a MaaS będzie kluczowym czynnikiem tej cyfrowej transformacji. – Jestem głęboko przekonany, że zarządzanie publiczne będzie odgrywać główną rolę we wdrażaniu MaaS w każdej społeczności, tworząc dobrze funkcjonujący ekosystem mobilności, zorientowany na potrzeby użytkownika – dodaje i podkreśla, że odpowiednio wdrożona MaaS może stać się doskonałym narzędziem do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

Mobilna Skawina – o idei miasta kompaktowego

Krajowa Polityka Miejska jako drogowskaz rozwoju dla miast wyznaczyła ideę miasta zwartego, czyli takiego, które rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, w trosce o ludzi, przestrzeń i środowisko. W mieście zwartym większość potrzebnych miejsc, tj. szkoła, sklep, czy park znajdziemy w zasięgu krótkiego spaceru lub podróży rowerem od miejsca zamieszkania. Co prawda, najczęściej teoria miast kompaktowych, zwanych też 15-minutowymi, kojarzy się z polityką dużych ośrodków, ale ideę tę można adaptować także w małych miastach. Pokazuje to przykład Skawiny, w której w ostatnich latach, pod hasłem Mobilna Skawina, podjęto szereg działań w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do większości usług w zasięgu ręki. Jest to możliwe m.in. dzięki planowaniu strategicznym i konsekwentnym wdrażaniu działań wynikających z opracowanego w 2016 r. Planu mobilności dla Gminy Skawina.

#PoukładajMY_razem_Metropolię!

Sesja inspiracyjna zmotywowała uczestników spotkania do działania, dlatego kolejnym etapem spotkania były warsztaty tematyczne. Ich tematem były priorytetowe działania w ramach mobilności planowane na 2022 r. A jest to ambitny plan działań na rzecz integracji transportu zbiorowego oraz zapewnienia mieszkańcom Metropolii Krakowskiej najwyższej jakości, efektywnego i ekologicznego systemu transportowego. Uczestnicy warsztatów skupili się ponadto na sile komunikacji we współpracy pomiędzy gminami Metropolii Krakowskiej.