II Forum Metropolii Krakowskiej: Dzień 6 KULTURA CZASU WOLNEGO

06.12.2021

Kolejne z cyklu spotkań tematycznych w ramach Metropolii Krakowskiej już za nami! Dziś wyjątkowa i niezwykle atrakcyjna dziedzina: KULTURA CZASU WOLNEGO! Element po elemencie układaliśmy obraz przyszłego układu funkcjonalno-przestrzennego w tym obszarze. Dawkę inspiracji otrzymaliśmy z jednego najlepszych ośrodków kulturalnych w Polsce: rodzimego Krakowa! Ogrom inspiracji, wiedzy i planów na kolejny rok – tak wyglądał szósty dzień II Forum Metropolii Krakowskiej.

Na drodze do bogatej oferty czasu wolnego

Kolejny dzień II Forum Metropolii Krakowskiej – wydarzenia stanowiącego znakomitą okazję do zacieśniania współpracy ponadlokalnej – poświęcony był dziedzinie KULTURA CZASU WOLNEGO. To jedna z najbardziej wyjątkowych, bardzo atrakcyjnych dziedzin współpracy metropolitalnej, znajdująca się w fazie identyfikacji pól do wzajemnego działania. Wyzwaniem stojącym przed gminami Metropolii Krakowskiej w tym obszarze jest współpraca na rzecz zapewnienia różnorodnej i bogatej oferty spędzania czasu wolnego. – Kultura stanowi narzędzie budowania kapitału społecznego oraz jest sposobem promocji wszelkiego rodzaju działań, nie tylko tych stricte kulturalnych. Już teraz podjęto kroki by stworzyć wspólny kalendarz wydarzeń, promując wzajemnie organizowane przez poszczególne gminy przedsięwzięcia. Stanowi to pierwszy krok na drodze rozwoju współpracy w tej dziedzinie – mówi Elżbieta Burtan, Wiceprezes Zarządu SMK, Wójt Gminy Zabierzów.

Cele i działania planowane do realizacji w ramach tego obszaru współpracy przedstawione zostały podczas prezentacji sedna Strategii Metropolia Krakowska 2030.

Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna

Jak przebiegało wdrażanie nowego przedsięwzięcia mającego na celu integrację oferty kulturalnej Krakowa? Czy kompetencje cyfrowe są przyszłością w działaniach kulturalnych? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:

  • Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. kultury,
  • Piotr Knaś, reprezentant Małopolskiego Instytutu Kultury

Krakowski ekosystem kultury – kultura na wyciągnięcie ręki

Projekt Kraków Culture to nadrzędna marka obejmująca uspójnione działania miasta i jego instytucji, które mają przyczynić się do wzmocnienia reputacji oraz rozpoznawalności Krakowa jako miasta kosmopolitycznego o szczególnie bogatej i różnorodnej ofercie kultury czasu wolnego, a także miasta silnej aktywności środowisk kreatywnych. Kraków Culture to pomysł na spięcie najistotniejszych krakowskich wydarzeń, próba uporządkowania wielości: od dziedzictwa po wielokulturowość, od muzyki po sztuki piękne, od rzemiosła i tradycji po gastronomię. – Celem polityki Kraków Culture jest dostrzeżenie, jak fascynujący ekosystem kultury wypracowaliśmy w ciągu dwóch dekad od zaszczytnego tytułu Europejskiego Miasta Kultury 2000. Od tamtej pory powstały rozliczne plany długookresowe, innowacje, agencje rozwijające poszczególne sektory kultury, wzrasta rola sektora kreatywnego, a także współdziałanie podmiotów w celu tworzenia określonego wizerunku i reputacji Krakowa – mówi Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

Kraków Culture to także dwujęzyczny portal prezentujący najważniejsze sektory i zjawiska kultury oraz stale rozwijający się portal www.karnet.krakowculture.pl. Równocześnie na rynku wydawniczym pojawia się bezpłatny kwartalnik Kraków Culture, który określany jest jako przewodnik po najważniejszych zjawiskach kultury.

Kompetencje cyfrowe – wyzwania instytucji kultury

Kompetencje cyfrowe są dziś nieodłączną częścią kompetencji społecznych i kulturowych, Edukacja medialna i cyfrowa to istotne zadanie dla instytucji kultury, które aktualnie przechodzą swoisty proces „akceptacji” kultury cyfrowej, rozwoju uczestnictwa w kulturze za pośrednictwem mediów wirtualnych i implementacji tych działań do własnych programów. O tym czym są kompetencje kluczowe oraz czemu służą w swojej prelekcji mówi Piotr Knaś, przedstawiciel Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. – Kompetencje cyfrowe to zestaw różnych kompetencji, które umożliwiają świadome, krytyczne i funkcjonalne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania informacji, uczenia się, komunikowania czy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, obywatelskim czy kulturowym – mówi Piotr Knaś, przedstawiciel Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

#PoukładajMY_razem_Metropolię!

Tuż po sesji inspiracyjnej, miały miejsce warsztaty, podczas których uczestnicy skupili swoją uwagę na roli współpracy i komunikacji podczas realizacji projektów i przedsięwzięć – przede wszystkim tych zaplanowanych w Rocznym Programie Prac na 2022 r. Współpraca przy realizacji kolejnych zadań warsztatowych pozwoliła na ułożenie układanki Metropolia Krakowska 2030 przedstawiającej model funkcjonalno-przestrzenny, czyli prezentację pełnionych przez dany obszar funkcji w ramach dziedziny Kultura Czasu Wolnego.