II Forum Metropolii Krakowskiej: Dzień 7 USŁUGI SPOŁECZNE

07.12.2021

Siódmy tematyczny dzień II Forum Metropolii Krakowskiej poświęcony był dziedzinie USŁUGI SPOŁECZNE. Jakie tematy powinny podjąć gminy Metropolii Krakowskiej w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla mieszkańców? Jak zmiany demograficzne i społeczne wpłyną na intensyfikację działań w tym obszarze? To tematy poruszane podczas dzisiejszej sesji inspiracyjnej i warsztatowej. Innowacyjne działania i robotyzacja usług społecznych – to domena Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie, które przedstawił Dyrektor Łukasz Bartkowicz. Szansą, a zarazem, wyzwaniem dla gmin Metropolii jest znaczny przypływ ludności: o wynikach badań nad społecznością imigrancką opowiedział Konrad Pędziwiatr, przedstawiciel Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji. 

Priorytetem usługi dla mieszkańców obszaru

Ósmy dzień II Forum Metropolii Krakowskiej poświęcony został jednej z najmłodszych, a zarazem najważniejszych dziedzin współpracy metropolitalnej – USŁUGOM SPOŁECZNYM. – Bardzo cieszy mnie Państwa obecność i wierzę, że współpraca na rzecz tworzenia nowoczesnych i dostępnych usług społecznych na terenie Metropolii Krakowskiej przyniesie niezwykłe korzyści nie tylko lokalnym samorządom, ale przede wszystkim  mieszkańcom naszego obszaru – mówił dr Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka otwierając spotkanie.

Szanse i wyzwania jakie niesie ze sobą przyszła dekada przedstawione zostały w prezentacji sedna Strategii Metropolia Krakowska 2030. Opracowana strategia zawiera zbiór rozwiązań, jakie musimy wdrożyć i wskazuje na narzędzia, które mogą nam przy tym pomóc. – Współdziałanie w dziedzinie usług społecznych powinniśmy skupić na projektach dotyczących usług opiekuńczych i zdrowotnych, mających przygotować samorządy na zmiany demograficzne i społeczne. Aktywnej współpracy i reakcji będą wymagać także postępujące procesy migracyjne – mówił Artur Kozioł.

Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna

Jak wdrażanie nowych przedsięwzięć i innowacyjnych rozwiązań powinno przebiegać w usługach społecznych? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:

  • dr hab. prof UEK Konrad Pędziwiatr – Obserwatorium wielokulturowości i migracji
  • Łukasz Bartkowicz – Dyrektor Naczelny z Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych

Imigranci w Krakowie – badania ruchów migracyjnych

Ile osób pochodzących z innych krajów mieszka w Krakowie? Jak pandemia przełożyła się na tę liczbę? Z jakich krajów pochodzą cudzoziemcy i które dzielnice Krakowa wybierają jako miejsce do zamieszkania? Odpowiedzi na te pytania przedstawił w swojej prelekcji dr hab. prof UEK Konrad Pędziwiatr, ekspert Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji w Krakowie. Intrygującym tematem w zakresie ruchów migracyjnych jest wpływ na nie pandemii COVID-19. Choć nieznacznie spowolniła ona napływ cudzoziemców do miasta to jest on wciąż wyraźnie widoczny. – W obliczu pierwszej fali pandemii część cudzoziemców wyjechała z Krakowa i Polski, jednak po odblokowaniu i ożywieniu gospodarki latem wielu z nich ponownie wróciło do naszego miasta. W rezultacie w ujęciu rocznym zatrudnienie cudzoziemców nawet nieznacznie wzrosło między październikiem 2019 a 2020, natomiast liczba osób bezrobotnych – mimo pewnego zwiększenia – ma nadal charakter marginalny – mówi prof. UEK dr hab. Konrad Pędziwiatr.

Robotyzacja wsparciem  Miejskiego Centrum Opieki

Opieka nad osobami starszymi, przewlekle niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – czy to możliwe? Miejskie Centrum Opieki udowadnia, że tak – realizując liczne projekty rozwojowe, które w znaczący sposób usprawnią działania opiekuńcze i administracyjne. – MCO w Krakowie realizuje projekt zakładający zautomatyzowanie wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie robotów odciążających personel medyczny i oszczędzających czas potrzebny na leczenie, pielęgnację, opiekę i rehabilitację – mówi Łukasz Bartkowicz Dyrektor Naczelny Miejskiego Centrum Opieki. – Dodatkowo planowane jest wdrożenie formy opracowania dokumentacji medycznej głosem z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania – dodaje.

#PoukładajMY_razem_Metropolię!

O tym, jakie działania są planowane do realizacji w przyszłym roku, rozmawiano podczas sesji warsztatowej. Uczestnicy krok po kroku – wizualizując oraz werbalizując poszczególne elementy projektu Rocznego Planu Prac na 2022 r. – omawiali zakres priorytetowych do realizacji działań. Wyjątkowym zakończeniem działań było wspólne „ułożenie Metropolii”. Jaki był tego efekt? Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć!