II Forum Metropolii Krakowskiej: WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

14.12.2021

Ósmy dzień II Forum Metropolii Krakowskiej był doskonałą okazją do bliższego przyjrzenia się ważnemu tematowi PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wspólne działania – jak najbardziej! Jednak u podstaw wszelkich podejmowanych inicjatyw leżą zapisy prawa – między innymi w zakresie zamówień publicznych. Rekomendacje w zakresie poprawności realizacji procedury oraz możliwości wpływu zamówień publicznych na realizację celów rozwojowych zaprezentowali przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Ósmy dzień II Forum Metropolii Krakowskiej poświęcony został tematowi Prawa Zamówień Publicznych. Zbiór rozwiązań planowanych do wdrożenia w ramach Strategii Metropolia Krakowska 2030 wymaga zastosowania szeregu narzędzi niezbędnych do ich realizacji. Jednym z nich jest procedura zamówień publicznych. – Zamówienia publiczne są nierozłączną, bardzo istotną częścią wielu z planowanych działań. To także dobry moment by wejść na wyższy, silniejszy poziom współpracy w tym obszarze – mówił Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska otwierając dzisiejsze spotkanie.

Następnie, zaprezentowano sedno Strategii Metropolia Krakowska 2030. Bliższe zapoznanie się z planowanym zakresem działania było punktem wyjścia do kolejnych elementów spotkania. Uczestnicy spotkania wzięli dział w sesji inspiracyjnej oraz warsztatach poprowadzonych przez Matthieu Cahena wraz z całym zespołem OECD (przedstawicieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Zamówienia publiczne – rekomendacje OECD

Skuteczny i wydajny system zamówień publicznych jest podstawą każdego dobrze funkcjonującego kraju. W wypracowaniu skutecznych, zasad, procedur i standardów z dziedziny zamówień publicznych oraz prawidłowego sposobu ich realizacji swoje państwa członkowskie wspiera Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). – Zamówienia publiczne są podstawowym narzędziem polityki na wszystkich szczeblach administracji. Po pierwsze, administracja nie może działać i świadczyć podstawowych usług publicznych bez polegania na wynikach procesów zamówień publicznych. Po drugie, znaczenie gospodarcze i liczba rynków, na które mogą mieć wpływ zamówienia publiczne sugerują, że można je wykorzystać do osiągnięcia wielu szerszych celów politycznych. Praktyki zamówień mogą przynieść korzyści dla środowiska, wspierać innowacje lub przyczynić się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Matthieu Cahen, przedstawiciel Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. – Aby jednak te wyniki mogły się urzeczywistnić, zamówienia publiczne muszą być traktowane strategicznie, a nie jako zwykłe ćwiczenie zgodności – dodaje Matthieu Cahen.

Zamówienia publiczne w Metropolii Krakowskiej

W celu wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z wyzwaniami związanymi ze stosowaniem szczegółowych zapisów procedury opisanej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, 4 lata temu powołano Forum Prawa Zamówień Publicznych Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Podczas comiesięcznych spotkań Forum Prawa Zamówień Publicznych prowadzący proponuje analizę bieżącego orzecznictwa, omawiane są wybrane obszary normatywne właściwych ustaw i aktów prawa UE, jak również przedstawiane są bieżące problemy z praktyki różnych zamawiających. Proponowane rozwiązania wzorcowe są każdorazowo konsultowane z członkami forum. – Z pewnością mogę stwierdzić, że jednym z pozytywów 2021 r. w obrębie Forum Zamówień Publicznych jest możliwość postawienia tezy o wysoce wyspecjalizowanym, wręcz eksperckim charakterze tego gremium. Ranga zadawanych pytań, samodzielność, a także wzorowo wieńczone kontrole organów zewnętrznych dowodzi, o najwyższym poziomie wykonywanej przez Forumowiczów pracy – mówi Maciej Gnela przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

#PoukładajMY_razem_Metropolię!

Uzupełnieniem zaprezentowanych prelekcji były warsztaty tematyczne skupiające się wokół komunikacji i informacji niezbędnych do realizacji poszczególnych działań zaplanowanych do realizacji w ramach Rocznego Programu Prac na 2022 r. Uczestnicy poprzez wykonywanie poszczególnych zadań krok po kroku zbliżali się do odpowiedzi na pytanie: jak ułożyć Metropolię? Plan już mamy – pora działać!