Metropolia Krakowska jako obszar terytorialny w Strategii Ponadlokalnej

21.12.2021

W przestrzeni publicznej funkcjonuje co najmniej kilka różnych delimitacji Metropolii Krakowskiej. Warto dowiedzieć się jaką delimitację przyjęto w Strategii Metropolia Krakowska 2030.

Obszar Metropolii Krakowskiej, został wyznaczony w związku z wdrożeniem na terenie województwa małopolskiego instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 2014 roku. Zawiązanie przez samorządy wspólnego Związku ZIT, jako nowej formuły współpracy samorządów, umożliwiło wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów i zwiększenie oddziaływania realizowanych przedsięwzięć. Ze względu na fakt, iż w dokumentach strategicznych i planistycznych, wyznaczających kierunki polityki regionalnej i zagospodarowania obszarów na różnych szczeblach współistnieje wiele pojęć i delimitacji, warto poznać bliżej różnice pomiędzy poszczególnymi definicjami.

W tym celu warto zapoznać się z artykułem, w którym opisaliśmy relacje pomiędzy pojęciami dotyczącymi obszaru Metropolii Krakowskiej.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Znajdziecie w nim Państwo mapę Metropolii Krakowskiej oraz zasięg terytorialny Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w różnych dokumentach.