Ogłoszenie – poszukiwany wykonawca na świadczenie usług z zakresu doradztwa PZP

29.12.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86156

zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Świadczenie dla przedstawicieli gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych, opracowanie opinii, materiałów, przygotowanie prezentacji, czynne uczestnictwo w spotkaniach, konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej, związanych z udzielaniem zamówień publicznych lub kontrolą procesu wydatkowania środków publicznych oraz wsparcia mającego charakter horyzontalny dot. dziedziny PZP, w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego działaniami w ramach współpracy i wsparcia gmin”.

Zapraszamy do złożenia oferty.