Plan działania Smart Edge wdrożony pilotażowo w 5 gminach Metropolii Krakowskiej

09.12.2021

W I kwartale 2021 roku odbyła się pilotażowa inwentaryzacja budynków publicznych. Zrealizowano ją zgodnie z Planem Działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych, znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej.

Działanie dotyczące stworzenia systemu monitorowania zużycia mediów w budynkach publicznych jest realizowane po to, aby pomóc gminom przygotować się do wdrożenia poniższych zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

W pilotażowej inwentaryzacji udział wzięło 5 gmin i łącznie zinwentaryzowano 132 budynki, zgodnie z podziałem zaprezentowanym poniżej.

Inwentaryzacja prowadzona była z wykorzystaniem ankiety stanowiącej załącznik do Planu Działania. Dodatkowo, na potrzeby realizacji zadania, przygotowano arkusze kalkulacyjne, do których wprowadzane były ankiety inwentaryzacyjne. Poniżej, zaprezentowano podział zinwentaryzowanych budynków ze względu na źródło ogrzewania:

Aby zapoznać się z ogólnymi i szczegółowymi wnioskami z pilotażu, zachęcamy do lektury raportu – do pobrania.