WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY SPECJALISTA / KIEROWNIK W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

08.12.2021

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

GŁÓWNY SPECJALISTA / KIEROWNIK w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Głównego Specjalisty / Kierownika w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych Biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska została wybrana:

Pani Sylwia Witoń

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.