Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030

15.12.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zakończyło konsultacje projektu strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Metropolia Krakowska 2030 (dalej: Strategia).

Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658). Konsultacje społeczne miały na celu wzmocnienie partycypacji społecznej członków społeczności metropolitalnej oraz szersze włączenie ich w życie społeczno-gospodarcze obszaru Metropolii Krakowskiej.

Konsultacje prowadzone były w dniach od 12 października do 16 listopada 2021 r.  Dodatkowo, 10 listopada 2021 r. o godz. 14:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne w formie webinaru. Podczas spotkania zaprezentowano Strategię Metropolia Krakowska 2030 oraz umożliwiono zadawanie pytań do prezentowanego dokumentu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się w formie zdalnej, a jego transmisja została umieszczona na stronie internetowej: www.metropoliakrakowska.pl.

Podczas przeprowadzonych konsultacji wpłynęło w sumie 231 uwag – wszystkie uwagi złożone zostały w formie pisemnej.

Poniżej zamieszczono:

  1. Uchwałę nr 11/2021 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 30.11.2021 r. ws. przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030
  2. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030 (WERSJA CYFROWO PRZESZUKIWALNA)
  3. Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia (WERSJA CYFROWO PRZESZUKIWALNA)

Więcej informacji dot. konsultacji społecznych: link.

Więcej informacji dot. Strategii Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 2030: link.