Jak powstało Metropolitalne Obserwatorium w GZM?

25.01.2022

Zgodnie z podejściem do polityki publicznej opartej na dowodach podstawą podejmowania działań w celu szeroko rozumianego rozwoju społecznego powinna być informacja, u której źródła znajdują się dane. Swoim doświadczeniem w przecieraniu ścieżki do budowy Metropolitarnego Obserwatorium i portalu danych dzielą się przedstawicielki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), jako pierwszej w Polsce, ustawowo powołanej Metropolii.

Obserwatorium drogą do rozwoju instytucji

Projekt stworzenia Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego (MOSE) został wyznaczony do realizacji w Programie działań strategicznych GZM do roku 2022 w ramach jednego z 5 priorytetów: rozwój instytucjonalny. Celem Obserwatorium jest gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych publicznych dotyczących GZM oraz monitorowanie zmian i procesów w niej zachodzących. Zakres tematyczny zbieranych danych pozwala na charakterystykę obszaru m.in. w zakresie takich aspektów jak: demografia, gospodarka, finanse, infrastruktura, środowisko.

Czy warto? – korzyści z gromadzenia danych

– Dzięki Metropolitarnemu Obserwatorium udało nam się zebrać szereg danych dotyczących naszego obszaru, który składa się z aż 41 gmin różnego typu. Portal InfoGZM pozwala na łatwy i szybki dostęp do analiz i statystyk na poziomie całej Metropolii. Przed uruchomieniem Portalu, dane na poziomie GZM nie były łatwo dostępne, wymagały każdorazowo zebrania. Obecnie dysponujemy ponad dwustoma statystykami pozyskanymi z różnych źródeł. Ponadto, jako Obserwatorium wykonujemy autorskie mapy oraz analizy tematyczne. Staramy się, aby informacje na InfoGZM były prezentowane w sposób czytelny, atrakcyjny i adekwatny do treści, tak by trafiały do użytkowników. Nasze dane i analizy wykorzystywane są w bieżących pracach Urzędu Metropolitalnego m.in. przy tworzeniu Strategii Rozwoju GZM oraz przez gminy członkowskie – mówi Joanna Mękal, kierownik projektu Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne.

PORTAL INFOGZM

Portal InfoGZM to podstawowy element Obserwatorium, stanowiący autorską platformę udostępniania oraz wizualizowania zbieranych danych z wykorzystaniem takich form prezentacji jak: mapy (interaktywne i statyczne), wykresy, kartogramy, tabele, zestawienia, infografiki, analizy i raporty. Portal jest stale rozbudowywany i wzbogacany o nowe dane i opracowania np. dotyczące rynku nieruchomości, rynku pracy czy terenów zieleni.

Zobacz: www.infogzm.metropoliagzm.pl