Mobility as a service – mobilność jako usługa w Turynie

31.01.2022

Wraz z rozwojem różnych form mobilności pojawiła się potrzeba jeszcze lepszego ich wykorzystania poprzez kojarzenie poszczególnych środków transportu dla usprawnienia podróży. Realizacją tej idei stał się MaaS (ang. Mobility-as-a-Service – mobilność jako usługa).

MaaS jako usługa przyszłości

W nadchodzących latach mobilność ulegnie ogromnej zmianie, a MaaS będzie kluczowym czynnikiem tej cyfrowej transformacji. Jej wdrożenie ma na celu zapewnienie łatwego i komfortowego podróżowania komunikacją publiczną. Jak zaznacza Matteo Antoniola, ekspert z Turynu: MaaS przekształci naszą mobilność w cyfrową, multimodalną i spersonalizowaną usługę na żądanie.

MaaS (Mobility-as-a-Service) to cyfrowa usługa mobilności, integrująca w ramach jednej platformy np. aplikacji w smartfonie, pełny dostęp m.in. do oferty publicznego transportu.

MaaS jako narzędzie

Jestem głęboko przekonany, że zarządzanie publiczne będzie odgrywać główną rolę we wdrażaniu MaaS w każdej społeczności, tworząc dobrze funkcjonujący ekosystem mobilności, zorientowany na potrzeby użytkownika – dodaje i podkreśla, że odpowiednio wdrożona MaaS może stać się doskonałym narzędziem do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

Przede wszystkim, jeśli spojrzymy na szerszy obraz, możemy dobrze zrozumieć, że MaaS, jeśli jest odpowiednio ukierunkowany, może stać się niesamowitym narzędziem dla sektora publicznego, aby osiągnąć cele środowiskowe, społeczne i gospodarcze, jak nigdy dotąd! Wyobrażam sobie otwarty ekosystem mobilności multimodalnej, w którym MaaS oznacza ekonomię API stosowaną do mobilności, pokonywania otoczonych murami ogrodów i promowania otwartych ekosystemów i usług mobilności na żądanie z korzyścią dla całej społeczności. Jako Public Governance w Turynie i Piemoncie ciężko pracujemy, aby zarządzać zmianami i wykorzystać szansę transformacji MaaS – mówi Matteo Antoniola.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności w ramach MaaS w Turynie:
• odwiedź stronę internetową projektu strategicznego BIPforMaaS http://www.bipformaas.it/en/home-en/
• zajrzyj na bloga http://www.bipformaas.it/en/blog-en/