Strefa Czystego Transportu w Krakowie – już w tym roku!

13.01.2022

Strefa Czystego Transportu to dobrze znane na świecie, ale nowe w Polsce narzędzie regulacji jazdy samochodem w wybranych obszarach miasta. Pod koniec 2022 roku, w związku z Wojewódzkim Programem Ochrony Powietrza dla Małopolski, taka strefa zostanie wprowadzona również w Krakowie.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W ponad 250 miastach w Europie na co dzień funkcjonują Strefy Czystego Transportu, co przełożyło się na realną poprawę jakości powietrza. Po wprowadzeniu strefy niskiej emisji w Londynie, zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu spadło o 40%, w Berlinie podobne pomiary pokazały spadek zanieczyszczeń o 25% dla dwutlenku azotu i 60% dla pyłów, które szkodzą zdrowiu ludzi.

Według szacunków, zanieczyszczenie powietrza odpowiada za:

  • 25% zgonów z powodu chorób układu krążenia
  • 43% zgonów z powodu chorób układu oddechowego
  • 29% zgonów z powodu raka płuc
  • 24% zgonów z powodu udarów mózgu
czysty transport 1

SCT nie wprowadza zakazu wjazdu dla samochodów jak Strefa Ograniczonego Ruchu, a jedynie określa, jaką ilość zanieczyszczeń pojazdy mogą emitować. Oznacza to zazwyczaj, że do strefy nie można wjechać kilkunastoletnim dieslem wyrzucającym czarny dym z rury wydechowej.

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce i naszej części Europy przeprowadził w 2019 roku innowacyjne pomiary rzeczywistej emisji zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się po krakowskich ulicach. Szerokie badania pokazały wtedy, że 12% aut emituje aż połowę wszystkich zanieczyszczeń samochodowych. Te 12% to kilkunastoletnie lub starsze diesle.

Raport ICCT z przeprowadzonego badania Remote sensing.

Obecnie, wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym, ponownie przeprowadzane są takie badania. Dzięki nim dowiemy się, jak wygląda obecny stan pojazdów poruszających się po krakowskich ulicach.

Program Ochrony Powietrza wskazuje minimalny obszar, na jakim należy wprowadzić w Krakowie Strefę Czystego Transportu w roku 2022 r. Jest to rejon ograniczony tzw. drugą obwodnicą. Sugeruje też, jakie normy pojazdów powinny zostać przyjęte w zasadach jej obowiązywania.

Miasto Kraków aktualnie jest na etapie przygotowywania scenariuszy, na jakich zasadach i które pojazdy, z jakimi normami euro będą mogły wjeżdżać do Strefy Czystego Transportu. Przygotowane projekty zostaną poddane konsultacjom społecznym, które pokażą, który wariant SCT jest najbardziej akceptowany przez krakowian. Oczywiście w ramach konsultacji mieszkańcy będą mogli wprowadzić zmiany w zapisach dotyczących strefy. Wtedy, przy wspólnie określonym celu, będzie wiadomo, w jakim czasie i jakie efekty jesteśmy w stanie osiągnąć.

czysty transport 4

Źródło: www.krakow.pl